Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

POŘÍZKOVÁ Kateřina ARTIMOVÁ Jozefa ŠVANDA Libor

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Výuka základů latinského jazyka na lékařských fakultách je většinou založena na tradiční a konzervativní metodice, která vychází z modelu prezentace komplexních paradigmat vybraného okruhu gramatických jevů, pro něž se postupně hledá uplatnění v široké oblasti lékařských termínů. V inovovaných výukových materiálech je kladen hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým jevům v přímém kontextu s jejich praktickým uplatněním. Okruhy lekcí jsou členěny tematicky – začíná se s termíny z oblasti anatomie (souběžný předmět v prvním roce studia), pokračuje se s klinickými a patologickými termíny, v závěru je plánována lekce věnovaná termínům z oblasti farmakologie a recepturní latiny. Autoři při tvorbě materiálů vycházeli ze statistických analýz frekvence výskytu gramatických i lexikálních jevů, především typických kolokací (metodami korpusové lingvistiky). Velký důraz je kladen na provázanost lekcí z hlediska četnosti použití nových slov i gramatických jevů, diferenciaci lexika dle zaměření jednotlivých oborů a pragmatičnost výuky – ve cvičeních se pracuje i s autentickými materiály (lékařské dokumenty), příp. jsou na jejich základě vytvářena. Inovace spočívá také ve větší míře variability cvičebních schémat (choice gab fill, open gab fill, true/false, matching) a ve využití doprovodného obrazového materiálu, jenž má usnadnit a upřesnit porozumění významu nejběžnějších lékařských termínů, jejich stavbě a uplatnění v náležitém kontextu. Cílovou skupinou inovací jsou studenti bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.