Česká veřejnost a inkluzivní vzdělávání

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

PANČOCHA Karel VAĎUROVÁ Helena

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola představuje současné pojetí inkluzivního vzdělávání a zabývá se rozporem mezi deklarovaným směřováním k inkluzi a realitou segregovaného školství. Výzkumné šetření se zaměřilo na postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání, které mohou působit jako bariéra při vzdělávání všech žáků v běžné škole. Respondenti (N = 1803) se vyjadřovali ke dvanácti tezím ideově vycházejícím ze škály sociální distance. Výsledky naznačují, že postoje veřejnosti jsou ovlivněny socio-demografickými charakteristikami respondentů, intenzitou kontaktu s jedinci s postižením a znalosti/schopnostmi, které se týkají osob s postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.