Mezigenerační učení v komunitě

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se soustřeďujeme na mezigenerační učení v komunitě. Hlavní výzkumnou otázkou je „co a jak se vzájemně učí příslušníci různých generací a jaké mají příležitosti k vzájemnému učení v prostředí komunit a komunitního vzdělávání“. Hlavní výzkumná otázka je zarámována tématy mezigenerační spolupráce, sdílení, vztahů a vzájemné podpory. Teoretickými východisky jsou pro nás dva koncepty: koncept celoživotního učení a koncept mezigeneračního učení, jež chápeme jako „postup, který si klade za cíl přivést lidi dohromady cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a mohou přispět k budování soudržnosti komunit“ (Fischer, 2008, s. 8). Právě do prostředí komunit a komunitního vzdělávání, konkrétně soustřeďujeme svoji výzkumnou pozornost na mezigenerační programy. Navrhovaný příspěvek vychází z první kvalitativní fáze čtyřletého projektu. Ta je postavena na výzkumné technice tzv. obserview, tzn. pozorování chování a následné zkoumání interpretací chování aktéry pomocí hloubkových skupinových rozhovorů. Za jednotku analýzy je zvolena situace, což je zárukou komplexního přístupu ke sledovanému jevu. Analýza dat je vedena hledáním pravidelností v situacích učení, dále potřebou zasazení situací učení do relevantních sociálních a kulturních kontextů. Účelem této kvalitativní fáze je vyčerpávající deskripce a explanace situací mezigeneračního učení v prostředí komunitních programů. Tato fáze má být opěrným bodem ke kvantitativní fázi výzkumu mezigeneračního učení. Od této kvalitativní fáze založené na výzkumné technice obserview. Očekáváme, že nám pomůže: rozšířit či zpochybnit existující teorii; stane se doplňujícím zdrojem hypotéz pro následný kvantitativní výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.