Admired as well as Overlooked Beauty

Název česky Obdivovaná jakož i přehlížená krása
Autoři

RAGULOVÁ Zuzana GALETA Jan

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Znovuobjevování dlouho přehlížené a bagatelizované krásy architektury historismu, jejího městotvorného potenciálu i přirozeného vztahu k sochařství, malířství a uměleckému řemeslu, připomínalo v jistém smyslu pracovní postup archeologa, odhalujícího zpětně jednotlivé kulturní vrstvy proti toku času. K rehabilitaci a pochopení architektury druhé poloviny a konce devatenáctého století se totiž historici umění zpravidla nedostávali v chronologické posloupnosti skrze její slohové předchůdce, nýbrž postupným doceněním období secese a rané moderny, považovaných v konstrukci dějin umění za ideové předchůdce nastupujících avantgard. Co dnes víme a co si myslíme o architektuře historismu? Jak se stavíme k slohové pluralitě a tvůrčí mnohovrstevnatosti jejích autorů? Má secese blíže k estetickým principům a hodnotám devatenáctého století, nebo dvacátého století? Jak vypadala tvorba raných modernistů v meziválečném období? Mezioborově koncipovaná mezinárodní konference o architektuře a urbanismu druhé poloviny devatenáctého století a počátku dvacátého století si klade za cíl seznámit zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s aktuálními pracovními výsledky, úvahami, metodologickými přístupy a nejnovějšími badatelskými objevy současných doktorandů dějin umění a jejich kolegů z příbuzných oborů. Pro vyváženost a obohacení odborného diskurzu budou vítána jak témata, nahlížející dané období a architektonický vývoj dominující modernistickou optikou, tak témata vycházející z tradicionalistických pozic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.