Protection of the Imperial Majesty in the Roman Principate

Název česky Ochrana císařského majestátu v období římského principátu
Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá problematikou ochrany římských císařů v období principátu, přičemž se zaměřuje na předpokládanou nezákonnost obvinění a procesů. Při zkoumání problému je brán zřetel na císařovo právní postavení a jeho autoritu, na vývoj tzv. extraordinárního soudnictví a roli římského senátu. Příspěvek se zabývá rovněž otázkou hodnoty římského občanství v konfrontaci s ochranou císařského majestátu. Pozornost je věnována vztahu mezi ochranou maiestatis římského lidu a maiestatis císaře, jeho (zbožněných) předchůdců a rodiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.