Rituál a mysl: kognitivní a evoluční teórie rituálu

Logo poskytovatele
Autoři

JEROTIJEVIĆ Danijela MAŇO Peter

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon : religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova cognitive science of religion; religion; ritual; cognition; evolution; by-product; adaptation; function; costly signaling
Popis V kognitivní vědě o náboženství nejsou náboženství a rituály pokládány za jevy sui generis, ale za výsledky běžných kognitivních procesů. Lawson a McCauley zacílili pozornost k mechanismům, na nichž je založeno lidské rituální jednání. Tento "kognitivní obrat" doplňuje předchozí interpretativní práci v antropologii a psychologii. Inspirováni Chomskym se oba badatelé zaměřili na gramatiku rituálu a za jeho specifický prvek označili představu přítomnosti nadlidského aktéra. Pokusili se vysvětlit dynamiku rituálu a vývoj rituálních systémů na základě jejich formy. Naproti tomu Harvey Whitehouse se jako na faktor změny rituálů zaměřil na jejich frekvenci a identifikoval dva mody, doktrinální a obrazivý. Boyer a Liénard navrhli operacionalizaci stavebních prvků rituálu a vypracovali základ Rappaportova seznamu typických prvků rituálu, v první řadě chybějící kauzální nexus k zamýšlenému výsledku. Jejich funkci spatřují v předcházení potenciálnímu nebezpečí. Účinnost rituálního jednání se zdá být posuzována účastníky mezikulturně stejným způsobem. Studie Barretta, Lawsona a později Souzy a Legarea ukazují, že lidé zpracovávají klíčové informace obsažené ve struktuře rituálů spontánně. Behaviorální ekologie spatřuje náboženské rituální systémy jako adaptivní komplexy, nikoli pouhé vedlejší produkty. Metodami etologie a antropologie podporují představu evoluční komunikativní funkce rituálů jako nákladných signálů zapojení do skupiny, a tedy umožňujících kooperaci. Sosis a Xygalatas tento výzkum podpořili doklady z terénního výzkumu, ekonomických experimentů a fyziologického měření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.