Náboženské představy a jejich přenos: od mysli a obsahu k tělu a kontextu

Logo poskytovatele
Autoři

CIGÁN Jakub HAMPEJS Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon: religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova cognitive science of religion; religious ideas; religious belief; epidemiology of mental representations; minimally counterintuitive ideas; experimental methods; cognition and culture; memory
Přiložené soubory
Popis Studie se věnuje vývoji výzkumu přenosu náboženských představ v rámci kognitivní vědy o náboženství za uplynulých dvacet let. Téma náboženských představ a jejich přenosu představuje pro kognitivní vědu o náboženství konstitutivní téma již od jejího počátku. Autoři rané kognitivní vědy o náboženství zdůrazňovali především kognitivní aspekty náboženských představ jako distinktivní třídy mentálních reprezentací a to především v rámci Sperberovo epidemiologického rámce a Boyerovy teorie minimálně kontraintuitivních představ. Postupně, díky měnícímu se trendu v kognitivní vědě o náboženství směřujícímu k uznání kognice jako tělesně ukotvené, dochází k uznání důležitosti metareprezentace spojené s tělem, sociálním kontextem a kulturou, které jsou nezbytné pro pochopení šíření náboženských představ obecně. Tento posun v kognitivní vědě o náboženství však neznamená radikální obrat ke kultuře, ale spíše zdůrazňuje potřebu komplexnějších a testovatelných modelů šíření náboženských představ. Za změnou trendu v kognitivní vědě o náboženství stojí i přijetí paradigmatu experimentálního psychologického výzkumu, který se ukázal jako vysoce přínosný a to hned v několika ohledech. Především umožňuje preciznější formulaci jednotlivých teorií a modelů náboženských představ a umožňuje další progresivní výzkum. Taktéž nanovo vrací empirický psychologický výzkum zpátky do religionistiky. Na druhou stranu ukotvení religionistiky v antropologické výzkumné tradici umožňuje zpětně zvyšovat kulturní citlivost užitých psychologických experimentálních metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.