Německý překlad Hájkovy Kroniky české Johanna Sandela v kontextu vybraných německých zpracování starších historiografických děl z českých zemí

Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je věnován vybraným aspektům německého překladu Kroniky české Václava Hájka z Libočan pořízeného Johannem Sandelem a poprvé vydaného tiskem v letech 1596 a 1598. Pozornost je věnována zejména autorskému a překladatelskému zpracování národnostně-jazykových a konfesijních záležitostí, do výběrového srovnání jsou vedle Hájkovy kroniky zahrnuta starší kronikářská díla z českého prostředí dostupná i v překladových zpracováních. Ukazuje se, že pro Hájkovu kroniku i její překlad je mnohem živější tematika náboženská, v této rovině překlad vykazuje některé adaptace vycházející z různého konfesijního stanoviska autora a překladatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.