Výskyt entezopatií medzi obyvateľmi veľkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

ZEMAN Tomáš DROZDOVÁ Eva BEŇUŠ Radoslav FIALOVÁ Dana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova skeleton; paleopathology; enthesopathy; Great Moravia; Pohansko near Břeclav; disease occurence
Popis Byl hodnocen výskyt entezopatií na kosterních pozůstatcích obyvatel velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, kteří pohřbívali na lokalitách U Kostela, Lesní školka a Jižní předhradí. Statisticky se srovnával výskyt entezopatií u mužů a u žen a mezi jednotlivými lokalitami. K tomuto účelu byl použit Fisherův přesný test a Šidákova korelace pro mnohonásobná porovnávání. Nebyly však zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi vytyčenými skupinami obyvatel. Podobný výsledek je u výzkumů entezopatií provedených na kosterních pozůstatcích běžný. Je pravděpodobné, že závislost výskytu entezopatií na způsobu života je poměrně slabá. Aby bylo možné tuto závislost prokázat, je žádoucí velký rozsah souboru a použití efektivních statistických metod, např. logistické regrese. Ukazuje se však, že relativní četnost výskytu entezopatií u souborů o neznámém pohlaví a věku logistické křivce neodpovídá. To může být způsobeno nedokonalostí antropologických metod pro odhad dožitého věku osob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.