Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice.

Logo poskytovatele
Autoři

KALHOUS David

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vytváření obrazu Velké Moravy a jejího začleňování do příslušných historických narativů můžeme sledovat vlastně již v 9. století. Na jiném místě jsem ukázal na vzájemné vztahy mezi moravskopanonnskými legendami, Kristiánovou legendou, Skazanijim o preloženii knig a Životem Klimentovým. Momenty z dějin Velké Moravy se však objevují i v říšských kronikách a následně v české kronikářské tradici, aby tvořily základ latinské cyrilometodějské hagiografie 14. století. Prozkoumali jsme zejména legendu Tempore Michaelis imperatoris a kroniky Kosmovu, tak řečeného Dalimila a Pulkavovu. Zjistili jsme, že můžeme rozeznat dva hlavní motivy: jeden, který vychází již z Kristiánovy legendy, se soustřeďuje na osudy Cyrila a Metoděje, zmiňuje Bořivojův křest a klade pád Moravy do souvislosti s údajnými rozpory mezi Metodějem a Svatoplukem, či jiným moravským knížetem. Naopak větev kosmovská se inspirovala zřejmě spíše díly některých říšských kronikářů, a i když zmiňuje Bořivojův křest, hlavním řešeným problémem je vztah mezi Svatoplukem a císařem. U Pulkavy se obě větve spojují, přičemž již Dalimil zmiňuje jak Bořivojův křest, tak Svatoplukův pád. Nicméně pád Moravy spojuje se Svatoplukovými porážkami v boji a představu o translaci moravského království formuluje explicitně a neskrývá ji za jemnými narážkami uvnitř textu. Vyústění a důvody konfliktu jsou přitom cennou sondou do myšlenkového světa našich autorů, neboť ukazují, jak by podle nich měl vypadat ideální vztah mezi panovníkem a biskupy, respektive mezi českými vládci a císařem. Vzájemné srovnání jednotlivých variací dále ukazuje, které prvky sdílelo vícero autorů a lze tedy předpokládat, že se jednalo o obecně přijímané „pravdy“, a které se naopak objevují jen u jednotlivých spisovatelů a můžeme je označit za prostředek „individuální“ diskursivní strategie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.