Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠVANDA Libor

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Spis De observatione ciborum, známý také pod názvem Epistola Anthimi, patří mezi základní díla žánru regimen sanitatis. Byl sepsán v 6. století, tedy v období, kdy ještě tento typ literatury nebyl pod vlivem arabských textů. V českém prostředí se dochoval ve dvou rukopisech z 15. století: v rukopise XIV A 12 pražské Národní knihovny a v kodexu č. 5 Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Zatímco k pražskému rukopisu alespoň částečně přihlédly obě dosavadní kritické edice spisu, text rukopisu vodňanského byl identifikován a vydán prozatím pouze v rámci diplomové práce Julie Koldové z roku 2012, kde editorka zachytila také různočtení pražského rukopisu a méně srozumitelné pasáže blíže osvětlila doplněním různočtení rukopisu sangallenského (St. Gallen, Stiftsbibliothek 762, 9. století). Příspěvek si klade za cíl představit specifika obou českých dochování vzhledem k ostatním zdokumentovaným rukopisům uvedeného textu. Je totiž patrné, že rukopisy pražský a vodňanský jsou si vzájemně velmi blízké (uspořádáním textu, totožnými omisemi, použitým lexikem apod.) a v evropském kontextu představují specifickou pozdně středověkou textovou tradici.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.