Medieval Christian Missions to Asia: Shifting Strategies and Goals

Název česky Středověké křesťanské misie v Asii: Proměny strategií a cílů
Autoři

VALTROVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představil nejvýraznější změny v rozvoji středověkých misií, ke kterým došlo v průběhu 13. a na počátku 14. století v prostředí mongolské říše. Jako prameny pro tuto analýzu byly využity zprávy františkánských a dominikánských misiionářů - Jana z Plano Carpini, Viléma z Rubruku, Jana z Montecorvina, Peregrinaz Castella, Ondřeje z Perugie a dalších. Cílem příspěvku bylo ukázat hlavní posuny v adaptaci misionářů v daném prostředí, proměny jejich strategií v souvislosti s dosaženými výsledky. Na závěr příspěvek otevřel otázku do jaké míry byly dosažené misijní výsledky refkletovány v misionářských zprávách s ohledem na původně vytyčené cíle misionářů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.