Cítíte se býti Čechem? Národní identita ve vyprávění posrpnové emigrace

Autoři

HAVÁČ Ondřej

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tématem příspěvku vycházejícího z mé dizertační práce, která se zabývá integrací a národní identitou české posrpnové emigrace v Rakousku a Švýcarsku, bude představení teoretických a metodologických úskalí výzkumu kolektivní (české) identity v zahraničí vedeného metodou orální historie. Příspěvek, stejně jako probíhající dizertační práce, vychází z pramenů (nahraných rozhovorů, místních exilových periodik aj.) získaných během tří terénních výzkumů v Rakousku a Švýcarsku, které se uskutečnily v rozmezí od roku 2011 do 2014.
Související projekty: