La lecon baroque de Claudel dans l oeuvre poetique de Jan Zahradníček

Název česky Claudelova barokní lekce v básnickém díle Jana Zahradníčka
Autoři

BEDNÁŘOVÁ Jitka

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie srovnává básnické dílo Jana Zahradníčka a Paula Claudela, autorů spřízněných barokním výrazem i básnickým temperamentem. Pozornost je zaměřena na Claudelovu recepci v českých zemích i na to, jak Claudelova poetika působila na Zahradníčkovo dílo v různých obdobích jeho tvorby.
Související projekty: