Chování související se zdravím v rané adolescenci

Autoři

SCHMIDTOVÁ Lenka BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie jako součást rozsáhlého výzkumného projektu "Zdraví upevňující a zdraví ohrožující chování: determinanty, modely a konsekvence", kde mapuje chování spojené se zdravotním životním stylem u adolescentů a vybrané aspekty zdraví podporujícího chování v kontextu základních osobnostních rysů u 192 probandů ve věku 11-15 let využitím Škály chování souvisejícího se zdravím (Dosedlová et al., 2013). Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo upozornit na nedostatečně zkoumané oblasti chování týkajících se zdraví v souvislosti s rozvojem jednotlivců v průběhu dospívání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.