Soubor sepulkrálních památek z 16. a 17. století v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích

Autoři

KVARDOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia historica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova sepulchres; inscriptions; Hostěradice; St. Kunhuta's church; epigraphy
Popis Předkládaná studie analyzuje soubor jedenácti sepulkrálních památek z 16. a 17. století nacházejících se v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích na Znojemsku. Článek přináší informace o jejich historii a důsledný popis jednotlivých památek společně s transliterací nápisů včetně textově-kritického aparátu. Zjištěné poznatky jsou v závěrečné části studie shrnuty a vzájemně porovnány, přičemž zvláštní důraz byl kladen zejména na nápisový formulář. Příspěvek je také doplněn obrazovou přílohou s fotografiemi zmíněných sepulkrálií.
Související projekty: