On Translating Collocations : A Corpus-Based Approach

Název česky Překládání kolokací s využitím korpusů
Autoři

FICTUMOVÁ Jarmila

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis O kolokacích je všeobecně známo, že představují problém pro nerodilé mluvčí, neboť jednotlivé jazyky nespojují slova stejně, což se nejvíce projevuje u psaní a překladu. Podle Newmarka (1988:32): "the chief difficulties in translating are lexical, not grammatical, i.e. words, collocations and fixed phrases or idioms". Newmark dále uvádí, že překladatel výrazu buď nerozumí, anebo mu jeho překlad způsobuje potíže. Proto by měli studenti při osvojování nových kolokací používat překlad, aby si vytvořili tzv. mentální spojení mezi oběma jazyky. S příchodem korpusů a sofistikovaných konkordančních nástrojů je nyní možno doplňovat dvojjazyčné slovníky, které většinou neuvádějí požadované informace a zaměřují se na jednotlivá slova. Prezentace představí hlavní postupy, které mohou budoucím překladatelům pomoci při překládání kolokací, mezi jiným také využití velkých paralelních korpusů a dvoujazyčných tabulek shrnujících lingvistické a kolokační charakteristiky jednotlivých slov (tzv. word sketches).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.