Rozbor filmu

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha Rozbor filmu staví do centra svého zájmu možnosti systémového rozboru filmu. Usiluje zabývat se způsoby kladení takových otázek, jejichž zodpovězení by mělo napomoci přesvědčivému vyřešení přesně formulovaných úkolů spojených s výstavbou filmových děl. Nepostupuje však cestou do šířky rozkročeného výkladu o mnoha typech analýz mnoha druhů filmů, nýbrž volí postup do hloubky prováděného výzkumu omezeného pole problémů. Jako taková je publikace vystavěna ze čtyř bloků, z nichž každý si klade a zodpovídá rozdílné otázky, poskytuje čtenáři jiné znalosti a volí odlišný způsob práce s výkladem. Současně ale ze sebe jednotlivé bloky logicky vyplývají a řešená témata se v různých perspektivách navracejí, doplňují a rozvíjejí. Coby stabilní pozadí přitom výkladu posloužily zaprvé estetické normy klasického hollywoodského filmu a zadruhé tradice české kinematografie. První blok poskytuje základní prostředky k rozboru uměleckého díla. Předmětem výkladu je filmové dílo. Ve druhém bloku kniha pojímá jak diskuzi o filmu, tak psaní o filmu jako způsob řešení problémů, přičemž nabízí koncepci dvou typů tezí: dostředivé a odstředivé. Předmětem výkladu je sama analýza. Předmětem výkladu třetího bloku je psaný analytický text. Závěrečný blok usnadňuje na vyšší úrovni porozumět rozličným způsobům výstavby i funkcím rozborů, a to skrze tři formáty textů: analytická stať, analytická studie a poetologická studie. Předmětem výkladu je jednotnost přístupu na jedné straně a rozmanitost řešení problémů na straně druhé. Kniha usiluje ukázat maximum vysvětlovacích možností svého přístupu, který nazývá poetikou fikce. V práci s případovými analýzami opakovaně postupuje v rámci kapitol od hravých filmů ke strukturně členitým dílům, díky čemuž pokryje široké pole výzev, s nimiž se při rozborech děl lze setkávat. Badatelsko-historický rozměr přístupu tematizuje závěrečná kapitola, a to skrze původní výzkum počátků kinematografie v českých zemích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.