Bayerische Inspirationen in der böhmischen und mährischen Malerei des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts

Název česky Bavorské inspirace v českém a moravském malířství poslední třetiny 19. století
Autoři

FILIP Aleš MUSIL Roman

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška byla věnována památce českoněmeckého malíře Gabriela von Maxe, který byl ve své době hlavním zprostředkovatelem uměleckých kontaktů mezi Bavorskem a Čechami. Od jeho úmrtí uplynulo 24. listopadu 2015 sto let. Příklad Mnichova intenzivně zapůsobil na české malířství již ve 40. letech 19. století, kdy se do čela pražské umělecké akademie dostali dva malíři z bavorské metropole, Christian Ruben a Maxmilian Haushofer. V 60.-80. letech 19. století přitažlivost mnichovské umělecké metropole silně vzrostla, na tamní akademii i do různých soukromých škol se sjížděli studenti z celého světa, zvláště pak ze střední Evropy. K nejsilnějším zemským komunitám patřila českomoravská, se studenty a umělci českého i německého mateřského jazyka. V 90. letech se stala uznávaným pojmem nejen Mnichovská secese, ale také s ní spojená umělecká kolonie v Dachau, zaměřená převážně na krajinomalbu. Přednáška je zaměřena na bavorské inspirace v tvorbě malířů, kteří prošli Mnichovem i dalšími místy (Augsburg, Dachau, Ammerland). Mnozí z nich strávili v Bavorsku několik důležitých studijních let, jiní v něm zůstali i po skončení studií. Bezpochyby největšího společenského uznání si z nich vydobyl Gabriel von Max, který byl jmenován profesorem Královské akademie umění a k 60. narozeninám v roce 1900 obdržel osobní šlechtický titul. Protože v posledním desetiletí proběhl intenzivní výzkum umělecké výměny mezi bavorskou metropolí a jednotlivými zeměmi střední Evropy, je téma přednášky nazíráno ve srovnávací perspektivě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.