Postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

PANČOCHA Karel SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Postoje veřejnosti mohou ovlivňovat rozhodnutí důležitých aktérů (politiků, vedení škol, pedagogických pracovníků) a stát se tak bariérou nebo naopak facilitátorem pro společné vzdělávání všech žáků. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání žáků s tělesným, smyslovým, mentálním postižením a poruchami chování. Šetření proběhlo na reprezentativním vzorku české populace starší 15 let (N=1 797). Největší distance byla zaznamenána vůči žákům s poruchami chování, naopak inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením je pro českou veřejnost akceptovatelné v největší míře. Postoje k inkluzivnímu vzdělávání žáků s tělesným a smyslovým postižením se liší na základě věku, vzdělání a zkušenosti respondentů. Postoje k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami chování vykazují stabilní hodnoty napříč sociodemografickými charakteristikami respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.