Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech

Název česky Vokalická délka jako důkaz pro existenci volných a vázaných prefixů v češtině
Autoři

CAHA Pavel ZIKOVÁ Markéta

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Linguistica Hungarica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/064.2016.63.3.3
Doi http://dx.doi.org/10.1556/064.2016.63.3.3
Obor Jazykověda
Klíčová slova prefixes; particles; particle alternation; vowel length; Czech
Popis This paper argues that Czech verbal prefixes alternate between two states, roughly corresponding to the traditional notions ‘free’ and ‘bound’. The distinction, however, is not reflected in the separability of the prefix and the verb; it is reflected in vowel length. Main evidence for the claim is drawn from the way vowel length of adpositions is treated Czech internally and from a comparison to Norwegian. Theoretically, we implement the alternation as a phrasal movement of the prefix from a VP internal position (where the prefix behaves as bound) to a VP external position, drawing on Taraldsen’s (2000) proposal for Norwegian and Svenonius’ (2004) account of prefixation in Slavic.
Související projekty: