Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle

Název česky Sborník z 35. mezinárodní konference funkční lingvistiky
Autoři

CUSIMANO Christophe Gérard L. PODHORNÁ-POLICKÁ Alena RAKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace vychází z 35. ročníku Mezinárodní konference funkční lingvistiky, která se uskutečnila v Brně v září 2013. Na úvod je zařazen článek prof. Antonína Bartoňka, věnovaný „Ekonomii fonetických změn“ dle Andrého Martineta jako východisko pro vlastní analýzu fonetických systémů ve starořeckých dialektech. Dále v publikaci následuje dvacet pět příspěvků, řazených tematicky, přičemž každý je věnován některé z následujících oblastí výzkumu: predikáty a aktanty, tvoření a zánik ustálených slovních spojení, sociální aspekty slovní zásoby, městská sociolingvistika a neologie. Další příspěvky se zaobírají klíčovými oblastmi funkční lingvistiky, jako jsou diatopická a diachronní variace, funkce členu, pravopisná norma, transpozice, syntaktická struktura ve vztahu k automatickému překladu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.