Stylová norma

Logo poskytovatele
Autoři

KRČMOVÁ Marie

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Stylistyka
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova stylisticnorm; acquisition of stylistic norms; basic characteristics od stylistic norms
Popis Studie se věnuje problematice stylových norem, jež mají charakter tendencí ve vyjadřování jednotlivých typů komunikátů. Jsou méně závazné než normy jazykové, i když nepochybně existují a tvůrce i příjemce textů je intuitivně vnímá. Utvářejí se analogicky jako normy jazykové v procesu tvorby textů a podobnou cestou, zobecněním na základě již poznaných textů zapojených do komunikační situace, se i osvojují. Jen některé jsou i předmětem vědomého učení. Proces osvojování stylových norem není nikdy završen, protože (na rozdíl od norem jazykových) jsou zdroje jejich poznání velmi různorodé a jejich repertoár se vyvíjí v průběhu života člověka. Ve studii se autorka snaží podat jejich obecnou charakteristiku a v návaznosti na to také charakterizovat tyto normy pro obvykle uváděné primární a sekundární funkční styly. I když je východiskem česká situace a v české lingvistice obvyklé chápání stylu a stylistiky, jde o obecné normy, které lze aplikovat na situaci v různých kulturních prostředích, přinejmenším v prostoru evropské kultury. Klíčová slova stylová norma; osvojování stylových
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.