Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka

Autoři

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila TRAMPOTA František

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia archaeologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-1-1
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Early Bronze Age; Moravia;cemetery; Únětice culture; chipped stone industry; settlements
Popis Záchranný výzkum Regionálního muzea v Mikulově, vedený roku 2012 F. Trampotou, byl dosud jen krátce publikován (Trampota 2013, 192). Článek přináší výsledky analýzy středně velkého souboru štípané industrie (dále jen ŠI) z únětických a ojediněle věteřovských sídlištních objektů a kulturní vrstvy s nálezy únětické i věteřovské keramiky. Soubor je z hlediska starší doby bronzové kompaktní, únětickému osídlení nepředcházelo starší osídlení, takže je vyloučena intruze. Z pozdějších období byla zjištěna jen chata a jeden další objekt, které spadají do laténu C. Soubor se některými svými projevy vymyká dosavadnímu poznání sídlištního inventáře štípané industrie starší doby bronzové na jižní Moravě.
Související projekty: