On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible

Název česky Ke Komenského přístupům k biblickému textu v jeho Manualníku aneb Jádru celé Biblí svaté
Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Comenius; Manual or Core of the Whole Saint Bible (1623); Report and Study on Preaching
Popis Ve své studii se autorka soustřeďuje na šest základních témat: Charakteristika textu Komenského Manualníku (1623) jako nejrozsáhlejšího Komenského autografu; stav dosavadního bádání o tématu vzhledem k meritornímu tématu, tj. první vydání edice Manualníku a její rámcové části - Jindřich Hrozný (1926), odborné stati především Milan Kopecký (1978 – časopisecky; 1982 – knižně); vazba Manualníku na Komenského literární terminologii užitou v jeho spisu Zpráva a naučení o kazatelství autorkou ilustrovaná jako převážně vzájemně si odpovídající; amplifikace a abreviace v textu Manualníku, např.: MAN Gn 35:15-16 ve srovnání s K3 (vydání tzv. kralické jednodílky z r. 1613) Gn 35:18 – amplifikace (využívá se zpravidla poznámkový aparát k tzv. Kralické šestidílce); MAN Jr 5:10 ve srovnání s K3 Jr. 5:10 abreviace (úroveň motivů; poloveršů, veršů, částí kapitol, úplných kapitol – další příklady); analýza biblických citací v úvodu k Manualníku – různé typy biblických parafrází, např. vzhledem ku K3 Jb, 30:20 - abreviace; motivované biblické centony: Ž 66: 11-12; shrnutí nových poznatků, zejména o úvodu k Manualníku vzhledem k typu užitých biblismů: interpretace motivovaného biblického centonu (Mt 4,16).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.