Antonio Bioni a jeho skladby dochované v kroměřížském archivu

Autoři

ČERNÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá italským skladatelem Antoniem Bionim (cca 1698 - cca 1739) a jeho skladbami, které jsou uloženy v kroměřížské hudební sbírce. Antonio Bioni patří k významným šiřitelům italské hudební kultury do zaalpského prostoru v první polovině 18. století. Jeho životní osudy a tvorba jsou spjaty s českými zeměmi, konkrétně se šporkovskou operou v Praze a v Kuksu. V letech 1725–1734 působil ve Vratislavi, kde napsal většinu svých oper. Jeho jméno se také objevuje ve spojitosti s hudebním děním v Jaroměřicích nad Rokytnou a s hrabětem Questenbergem. Poslední roky Bioniho života jsou spjaty s Vídní. Z jeho díla zůstal zachován jen zlomek, ovšem z celkového počtu dvaceti tří dochovaných skladeb různých žánrů je sedm z nich uloženo v českých archivech. V kroměřížské hudební sbírce jsou uloženy tři kantáty a jedna árie, o kterých nejsou ve světové muzikologické literatuře a lexikografii žádné zmínky. Podrobněji se autorka bude věnovat kantátě Innocente é il mio martire, jejíž rozbor nám přiblíží Bioniho kompoziční styl.
Související projekty: