Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Autoři

DĚDINOVÁ Tereza FIŠER Zbyněk JARINA Jakub NOVÁKOVÁ Luisa ANTOŠ Matěj CINDLEROVÁ Jana CZAPLIŃSKA Joanna DOLÁK Antonín FRÁNEK Michal GNOT Anna JAKUBÍČEK Daniel JELÍNEK Jiří JEŽEK Zdeněk MÁLKOVÁ Hana NALDONIOVÁ Lenka NOVÁKOVÁ Ester PAUČO Michaela POMAHAČ Ondřej SALHIOVÁ Martina SOUČEK Jakub ULBRECHTOVÁ Helena

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kolektivní odborná monografie obsahuje kapitoly jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.