...ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... Mimovědecké aktivity Jiřího Fukače

Autoři

PANTŮČEK Viktor

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace mimovědeckých aktivit na poli metodologie, hudební dramaturgie a organizace hudebního života významné osobnosti československé muzikologie Jiřího Fukače.
Související projekty: