Proměny konstruktivistické teorie učení v muzejní pedagogice G. E. Heina

Autoři

MIKULÁŠKOVÁ Monika

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Související projekty: