Jiří Fukač instimulans - Jiří Fukač inspirující

Autoři

ŠKAPCOVÁ Tatiana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opus musicum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova conference; Jiří Fukač; musicology; Opus musicum
Popis Příspěvek je reakcií a recenzií na konferenci Jiří Fukač instimulans - Jiří Fukač inspirující, která se konala na Ústavě hudební vědy Masarykovy univerzity, jako první z řady konferencí věnovaných osobnostem hudební vědy.
Související projekty: