Hume o myslitelnosti

Autoři

PICHA Marek

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova David Hume; conceivability; possibility; metaphysical maxim; imaginability; Thomas Reid
Popis Text se věnuje tzv. metafyzické maximě, v níž David Hume formuloval vztah mezi myslitelností a možností. Podle této přímočaré maximy je představitelnost situace dobrým důvodem tvrzení o její možnosti. Samotný text je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole upřesňuji Humův klíčový koncept jakožto prima facie pozitivní myslitelnost. Druhá kapitola se věnuje Reidově kritice metafyzické maximy. Thomas Reid předložil námitku, že jsme schopni myslet jisté nemožné propozice, což je v přímém protikladu s diskutovanou maximou. Ukazuji, že vůči této námitce by se Hume mohl bránit přinejmenším dvěma způsoby: mohl by tvrdit, že Reid nevhodně rozšiřuje jeho maximu z idejí na propozice, případně by mohl tvrdit, že Reid příliš široce chápe výraz „myslet“. Třetí kapitola se věnuje kontradiktorním pojmům, přesněji idejím, jež podle Huma máme, když tyto pojmy uvažujeme. Nejprve formuluji paradox opřený o nesoulad maximy se základním postulátem Humovy psychologie, poté ukazuji čtyři strategie, jak ho obejít.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.