Staroslověnské názvy zvířat a novobulharské paralely (ve srovnání s češtinou)

Autoři

ŠTĚRBOVÁ Lucie

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zabývá etymologií vybraných názvů zvířat praslovanského stáří, které se dochovaly ve většině slovanských jazyků. Primární je zaměřena na staroslověnštinu, současnou češtinu a současnou bulharštinu, pokud nutno, pak i na další jazyky. Bulharština tvoří lexikální kontrast, protože některé názvy zvířat byly v průběhu jazykového vývoje nahrazeny jinými označeními rozličného původu – takové formy jsou zachyceny a popsány v jejich etymologii. Cílem prezentace je představit průběh práce (od samotného sběru lexikálního materiálu přes komparaci až po etymologii a třídění) a popsat slovotvorné a etymologické postupy, kterými se výrazy do současné bulharštiny dostaly.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.