Využití metod process miningu pro analýzu chování studentů v online systému pro řízení výuky

Autoři

JUHAŇÁK Libor

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na chování studentů v rámci systému pro řízení výuky (LMS), specificky pak na interakci studentů v průběhu plnění různých typů online testů. Hlavním cílem příspěvku je prezentovat výsledky realizované studie, která zkoumala možnosti využití metod proces miningu pro detekci specifických způsobů chování studentů při plnění různých typů testů v rámci LMS Moodle. Sekundárním cílem příspěvku je průzkum toho, jaké typy chování studentů mohou být s pomocí těchto metod odhaleny a jak častý je výskyt těchto typů chování studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.