Towards TOPOS: A Place for Space in the Japanese grammar

Název česky K TOPOSu: Prostor pro místo v japonské gramatice
Autoři

MATELA Jiří

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Otázka funkce partikule wa v systému japonského jazyka je zdrojem mnoha diskusí v rámci širokého pole výzkumů japonského jazyka. Funkce této partikule byla analyzována jako vyjádření konceptu PODMĚT (přinejmenším od dob Fumihiko Ócuki-ho), později také jako vyjádření konceptu TÉMA, což také vedlo ke klasifikaci japonštiny jako jazyka "s prominencí tématu (a prominencí podmětu)" (Li a Thompson, 1976). V poslední době je funkce wa analyzována častěji v rámci výzkumu tzv. toritate (vytýkacích výrazů). Pojetí dvojí funkce partikule wa představuje několik problémů. Z hlediska informační struktury existuje řada jiných označení tématu (např. tte, toieba, nante aj.), což nechává skutečný obsahový plán partikule wa bez jednoznačného objasnění. Vztah mezi funkcemi označení tématu a označení vytčení je obvykle pojímána jako funkční polysémie. Přednesený příspěvek přistupuje k problému z perspektivy konstrukčních gramatik a představuje výzkum, jenž vede k zavední kategorie TOPOS coby jednotného obsahového schematu konstrukce [NP wa]. Rovněž je poukázáno na relevantnost této kategorie pro popis jazyků jiných (např. češtiny).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.