Re-co(r)ding the Scene of the Crime. Processing the Ontology of Dissapearance

Název česky Zaznamenávat místo činu. Zpracovávat ontologii mizení
Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Současné debaty o vztahu médií a performance zpochybňují schopnost dokumentárních materiálů, jako fotografie, video, film, rekvizity, scénáře nebo recenze, poskytovat pravdivé a autentické důkazy živých událostí, a tedy přispívat k našemu poznání historických živých umění obecně. Jiná nedávná tendence v diskurzu kolem médií a performance byla spojena s vírou v schopnost znovu-provedení historických performancí překonat omezení nutně zprostředkované (mediované) zkušenosti historických performancí. Studie je příspěvkem do této diskuse kritickým přehledem strategií transparentní mediace živých performancí. Současně se jedná o zprávu o experimentu s živým záznamem živého performance a jeho transformací v reálném čase. Cílem experimentu bylo prozkoumat alternativu k tradiční, v čase situované historiografii (s kategoriemi minulost-přítomnost-budoucnost), v podobě v prostoru situované historiografie (založené na kategoriích zpracování v reálném čase a nekonečné interpretaci).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.