Zákony římské republiky ve 4. a 5. knize Orosiových Historiae adversus paganos

Autoři

MALANÍKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kultúrne dejiny
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Roman Republic; Orosius; Historiae Adversus Paganos; leges publicae
Popis Presbyter Orosius, který žil na přelomu 4. a 5. století n. l., sepsal ve svém díle Historiae adversus paganos dějiny lidstva od vzniku světa po rok 417 n. l. Své univerzální dějiny, měl Orosius vytvořit na žádost sv. Augustina tak, aby jejich text podpořil koncepci dějin obsaženou v Augustinově díle De civitate Dei. Tento záměr výrazně ovlivnil výběr událostí, které jsou v Orosiových Dějinách popisovány. I přes toto specifikum je dnešními historiky jeho dílo považováno za relevantní pramen pro antické dějiny římské republiky. Orosius věnoval při psaní Historiae adversus paganos velkou pozornost římským dějinám, kterými se zabývá ve větší části díla, ve čtvrté až sedmé knize. Období římské republiky je popisováno ve čtvrté, páté a z části i v šesté knize. Ve výčtu válek, nepříznivých znamení a mnohých katastrof se nalézají také krátké zmínky o zákonech, o jejich schválení nebo odvolání. Ve svém článku se zabývám vybranými pasážemi Orosiových Dějin, které se věnují římským zákonům, porovnávám je s texty jiných autorů, v jejichž dílech je věnována pozornost stejným zákonům. Hlavní pozornost pak věnuji těm starším antickým autorům, jakými byli např. T. Livius, Eutropius nebo Florus, u nichž se historici domnívají, že se jejich díly Orosius při psaní svých dějin inspiroval.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.