The lexicographical experiments of Korais and Gazis

Název česky Lexikografické pokusy Koraise a Gazise
Autoři

KNAPKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GLB2017-1-9
Obor Jazykověda
Klíčová slova Korais; Gazis; modern Greek dictionaries; modern Greek lexicography
Popis V období řeckého osvícenství vznikaly v oblasti jazyka první pokusy o vydání kvalitního slovníku. Příspěvek pojednává o jednom z nejvýznamnějších řeckých badatelů té doby, A. Koraisovi. Kromě jeho snah a myšlenek týkajících se nového lexika v čase národního obrození, je zde popsán i jiný způsob slovníkářské práce dalšího tehdy věhlasného řeckého intelektuála, A. Gazise. V článku jsou zmíněni někteří jiní lexikografové - předchůdci námi zkoumaných osobností, a dále je zde analyzován výběr samotného lexika. Přístup obou učenců k práci s lexikem se ukazuje jako velmi rozdílný, ať už v příklonu k etymologii a detailního rozboru lemmat, či v přírodovědně orientovaném výběru hesel.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.