Vliv tělovýchovných koncepcí a kvality projektovaného kurikula na realizaci tělesné výchovy v praxi

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LUPAČ Michal MUŽÍK Vladislav VLČEK Petr

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek poukazuje na současný stav tělesné výchovy v České republice. Zaměřuje se na hodnotová východiska, proces, obsah a výsledky vzdělávání a odhaluje problém kongruence mezi různými formami kurikula, které vycházejí z odlišných pojetí tělesné výchovy. Jak se ukazuje, v tělesné výchově panuje nesoulad mezi pojetím projektované a realizované formy kurikula, které se současně neztotožňují ani s hodnotovými východisky, jež zastává česká populace. Na základě výzkumů a studií realizovaných v poslední dekádě můžeme jako jeden z dílčích problémů identifikovat nedostatečnou srozumitelnost projektovaného kurikula. Formulujeme proto doporučení pro revize kurikula, které mohou napomoci ke zvýšení kongruence mezi jednotlivými formami kurikula a tím ke zvýšení kvality dosahovaných cílů v tělesné výchově.
Související projekty: