Koncept střední Evropy ve slovinské esejistice : Příklad Draga Jančara

Autoři

BŮŽKOVÁ Iveta

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/view/959/2998/699-1
Obor Jazykověda
Klíčová slova Central Europe; Drago Jančar; Terra incognita; Egiptovski lonci mesa
Popis Myšlenka střední Evropy je fenoménem objevujícím se napříč různými společenskovědními obory. Diskuze o střední Evropě se (znovu)vynořily v 80. letech 20. století, kdy se pod vlivem známé eseje Milana Kundery touto ideou začala zabývat řada středoevropských literátů, slovinské nevyjímaje. Mezi slovinskými spisovateli a publicisty se problematice střední Evropy věnoval zejména Drago Jančar, který patřil k autorům zastávajícím myšlenku společného kulturního prostoru střední Evropy. Příspěvek analyzuje Jančarovu esejistickou tvorbu v kontextu dalších vybraných středoevropských autorů jako Milan Kundera, Adam Michnik, Győrgy Konrád nebo Danilo Kiš. Zatímco na samém počátku je Jančar (podobně jako další autoři) myšlence střední Evropy velice nakloněn, s odstupem času vnímá debaty a vize o střední Evropě s jistou rezervovaností a v jeho textech lze pozorovat spíše převládající skepticismus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.