On Word Order and Its Relation to Genres of Old Czech Literature

Název česky Ke vztahu slovosledu a žánrové příslušnosti staročeských literárních památek
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova word order; development of Czech language; possessive pronouns; noun phrase
Popis Příspěvek je věnován tématu, kterému zatím v české paleobohemistice nebyla věnována soustavnější pozornost - a to, jak je slovosledné chování posesivních zájmen v nominální frázi ovlivněno žánrovou příslušností dané památky. Slovosledná analýza ukázala, že slovosled posesivních zájmen je velmi silně závislý na individuálním stylu autora nebo na žánrové příslušnosti daného textu. Lze tedy předpokládat, že slovosledné chování posesivních zájmen ve staré češtině je zřejmě nejvíce ovlivněno stylem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.