The Influence of High Sugar Intake on Cognitive Functions and Body Composition of University Students

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Vliv nadměrného přísunu cukru na kognitivní schopnosti a tělesné složení univerzitních studentů
Autoři

HERNÁNDEZ Joany Lizet ČENĚK Jiří ČUTA Martin

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia Integra
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/6221
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2017-1-39
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova sugar intake, LGT-3 test, cognitive functions, body composition, short-term memory, learning
Popis Volné cukry se podílejí na výživové hodnotě stravy a přispívají k vyváženému příjmu energie. Dle údajů WHO je doporučený příjem cukrů u dospělého člověka s normálním BMI 25 g/den. Euromonitor International ale uvádí, že množství cukrů konzumovaných v České republice dosahuje 71,6?g/den. Nadměrný příjem cukru může zvýšit výskyt civilizačních chorob a může mít vliv na kognitivní schopnosti. Cílem této studie bylo stanovit dopady vysokého příjmu cukru na hmotnost, tělesné složení (s využitím metody BIA – přístroj Bodystat 1500MDD) a schopnost učit se u vysokoškolských studentů (N=107) rozdělených do dvou skupin. Zatímco členové experimentální skupiny byli instruováni, aby dodržovali dietu bez cukru, u kontrolní skupiny žádná konkrétní dieta stanovena nebyla. Pomocí testu LGT-3 a bioimpendance pak byly měřeny různé proměnné. Měření probíhalo jak na začátku experimentu, tak po uplynutí jednoho měsíce (experiment dokončilo 33 účastníků). Mezi experimentální a kontrolní skupinou nebyly po ukončení experimentu zjištěny signifikantní rozdíly ani v tělesném složení, ani v kognitivních schopnostech. Nelze tedy říci, že by snížení příjmu cukru mělo vliv na tělesné složení či kognitivní funkce. Nakonec byla stanovena určitá doporučení, co se adekvátního příjmu cukru u experimentální skupiny týče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.