Zelené ostrovy. České umění ve věku environmentalismu

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

NAVRÁTIL Ondřej

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Referenčními body publikace jsou umění a environmentální problematika, tématem pak jejich setkávání v českém prostředí. Tato oblast je analyzována na pozadí širšího uměleckého a společenského vývoje počínaje 60. léty 20. století a přelomem tisíciletí konče. Kniha je rozdělena do šesti kapitol, které jsou věnovány vybraným dílům známých umělců (V. Cigler, J. Steklík, M. Šejn, F. Díaz...). Jejich interpretace přibližují osobité přístupy k dané problematice a ve svém úhrnu naznačují obecnější osudy a charakteristiky zelených zájmů v českém umění. Práce tak sleduje jedno z možných vláken historického výzkumu umění nedávné doby a jejím cílem je přispět k poznání problematiky, které nebyla dosud věnována zřetelnější pozornost.
Související projekty: