Cultural Identity in Apuleius´ Metamorphoses

Název česky Kulturní identita v Apuleiově díle Metamorphoses
Autoři

GACHALLOVÁ Natália

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://akademiai.com/toc/068/56/4
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova cultural identity; Apuleius; Metamorphoses; multiculturalism; Romanness
Popis Jen stěží bychom našli jiné tak komplexní a mnohovrstevnaté antické dílo jakým jsou Apuleiovy Metamorphoses. Lze jej studovat z mnoha úhlů - ať už je považováno za pouhou sofistikovanou literární hříčku nebo za náboženské pojednání zahalené do pláštíku "fabulae Graecanicae". Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat multikulturní charakter tohoto díla, které je sice nepochybně inspirováno řeckou tradicí a odehrává se v řeckém prostředí, nicméně zároveň má i jasný římský nádech. Autor nechává postavy pohybovat se někde mezi římským a řeckým, centrálním a provinčním, barbarským a sofistikovaným. Lucius, Apuleiovo alter ego, mnohokrát odkazuje na vzájemné vztahy různých kultur a národů v rámci Římské říše. Je proto užitečné vnímat tento text jako fiktivní svět fungující jako prostředek pro hrátky s čtenářovými očekáváními, předsudky, historickým a kulturním zázemím. Tyto jemné nuance nám totiž napovídají mnohé o vkusu tehdejší čtenářské obce a vedou i k odpovědi na otázku, ke komu Apuleius své dílo primárně směřoval.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.