Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření

Autoři

ZADRAŽILOVÁ Iva

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Klíčová slova Information literacy; senior citizens; digital divide; internet; information and communication technologies
Popis Článek představuje metodologii a výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn na jaře roku 2017 a který se zaměřil na sledování potřeb cílové skupiny českých seniorů v práci s internetem. Tento výzkum je součástí chystané disertační práce, vychází ze standardů mediální a informační gramotnosti a snaží se nalézt odpovědi na otázky: Jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu? Jak postupují při práci s internetem? Co je zajímá? Jak hodnotí vyhledaný obsah? Kde pociťují bariéry a nejsou si jistí? Rozhovory proběhly s devíti informanty a hlavní kategorie, vzešlé z tohoto výzkumu, budou použity pro kvantitativní výzkum. V příspěvku je vysvětlena nejen metodologie výzkumu, ale i popis výsledných kategorií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.