Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení : případová studie

Autoři

MAZÁČOVÁ Pavlína HANUŠOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Knihovna
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-2/recenzovane-prispevky/perspektivy-rozvoje-predctenarske-gramotnosti-na-platforme-mezigeneracniho-uceni-pripadova-studie
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova intergenerational learning; pre-reading skills; pedagogy; seniors; pre-school age; case study; library; teaching librarian
Popis Článek se věnuje aktuálnímu fenoménu mezigeneračního učení jako platformě rozvíjení předčtenářské gramotnosti v prostředí mateřské školy. Téma reflektuje výzkumný projekt1 případové studie realizované v oboru Informační studia a knihovnictví. V kontextu problematiky mezigeneračního učení a čtenářské gramotnosti jsou v odborném pojednání akcentovány např. motivační faktory zapojení seniorů do intelektuálních činností, kritéria výběru vhodných textů pro mezigenerační set-kávání nebo hlediska percepce textů z pohledu předškolních dětí. Teoretické i výzkumné aspekty článku slouží jako relevantní východiska pro aplikaci programů mezigeneračního učení zaměřených na předčtenářskou gramotnost do neformálního vzdělávacího prostředí knihovny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.