Využití finské metody Profesní seniorita® pro rozvoj začínající kariéry u studentů vysokých škol

Autoři

HARVÁNKOVÁ Klára VAŘEJKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace je představit příklad dobré praxe funkčnosti finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority TM, jež je od roku 2016 realizována v českém prostředí pod názvem „Profesní seniorita®“. Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je prvním pracovištěm, které tuto metodu využívá v rámci českého univerzitního prostředí ve výuce u skupiny magisterských studentů Andragogiky a Pedagogiky. Cílem programu je podpořit a rozvíjet dovednosti a kompetence důležité pro budoucí uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce. Program je licencován Finským institutem pracovního zdraví za účelem podpory řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců, jež zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry, posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy a může být nástrojem prevence vzniku depresí či syndromu vyhoření. Přestože, že se zdá, že bude metoda funkční zejména u skupiny s již získanými pracovními zkušenostmi, chceme ve shodě s výsledky Finského institutu práce (FIOH) poukázat na její potenciál a pozitivní ohlasy u skupiny vysokoškolských studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.