Memetika jako pseudověda

Autoři

CHVAJA Radim

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Richard Dawkins v roce 1976 poprvé použil termín mem. Mem představoval jednotku kulturní evoluce, podobně jako gen představuje jednotku biologické evoluce. V následujících desetiletích se z tohoto konceptu stala kontroverzní teorie vývoje kultury. Zatímco svými obhájci je vynášena do nebes a chápána jako sjednocující paradigma sociální vědy, mnoho badatelů vyjádřilo námitky, které pro memetiku představují zásadní problém. Cílem příspěvku je rozvinout jednu z těchto námitek, totiž že memetika není schopna generovat falzifikovatelné hypotézy a jako taková je tautologií a pseudovědou. Na závěr se pokusím nastínit důvody, proč se memetika i přesto dočkala velkého úspěchu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.