Podmínky a předpoklady narativní analýzy v larpu

Autoři

KUBĚNSKÝ Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj AntropoWebzin
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/254
Klíčová slova larp; narration; analysis; narrativity; performance; participative arts
Popis Studie se pokouší vytvořit systematický model narativní analýzy prestrukturovaného larpu. Problematičnost aplikace naratologické perspektivy však naráží na pojetí larpu jako díla dematerializovaného, tedy vznikajícího až s živým provedením v improvizované interakci participantů. Východiskem tohoto problému je co nejpřesnější rozlišení mezi narativní a performativní úrovní obsahu larpového média, tedy mezi množinou „stabilního“ a „potenciálního“. Stěžejní část textu je proto věnována otázce, co je v larpu narativem, respektive jaké jsou nutné podmínky jeho konstituce. Vzhledem k nestabilní, procesuální povaze prvků vyprávění se ukazuje, že badatel musí pro účely analýzy pracovat s perspektivou množiny implikovaných či modelových účastníků. Tuto figuru chápu jako reprezentativní vzorek publika, který se chová adekvátně k autorským strategiím, které stanovují ideální průběh děje, a právě ona se stává měřítkem, dle něhož určujeme v konkrétním díle hranici mezi narativem a performativem. Každá larpová hra má zároveň ještě třetí rovinu, kterou tvoří vrstva korektivů. Ty se manifestují v podobě předherních instrukcí a pravidel či diegetickými i nediegetickými zásahy do průběhu děje a zajišťují předpokládaný průběh vyprávění – čím větší je jejich závaznost a četnost, tím větší je i podíl narativní složky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.