Fluid Boundaries in Mediterranean Literature

Název česky Pohyblivé hranice v mediteránní literatuře
Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předsednictví sekce Fluid Boundaries in Mediterranean Literature. Motto: “Where sea and land greet / a living Mandala / a magic carpet / a sacred mosaic.” (Numinous by Yahia Lababidi) Příspěvky z této sekce pojednávají o překonávání a prolínání hranic v literaturách Mediteránního prostoru, jehož spojovacím prvkem je Středozemní moře. Jak je patrné, hranice se prolínají nejen geograficky, ale také kulturně, etnicko nábožensky a genologicky. V příspěvcích se reflektují fluidní hranice v antické a na ni navazujících mediteránních literaturách, italské a francouzské barokní literatuře, řecké avantgardní, palestinské a libanonské ženské literatuře.
Související projekty: