Intenzita pociťovaných bariér a hrozba nedokončení studia VŠ

Autoři

HARVÁNKOVÁ Klára NOVOTNÝ Petr

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá vztahem intenzity vnímaných překážek a hrozbou nedokončení vysokoškolského studia. Výzkumný projekt je založen na výzkumu, který je zastřešen Masarykovou univerzitou, s cílem určit, mimo jiné, důvody pro ukončení studia před jeho úspěšným dokončením. Příspěvek se zaměřuje na studenty v prvním ročníku studia, protože první rok je označován jako období nejvyšší neúspěšnosti. Výzkum je jedinečný nejen komplexností a interdisciplinárním přístupem, ale také zaměřením se na studenty bakalářského studia a studenty kombinované formy studia, kteří jsou v českém výzkumu opomíjeni.
Související projekty: